Kontaktné údaje:

Kamenné pole 4557/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 905 806 659
itoca@itoca.sk

Fakturačné údaje:

Mgr. Nora Gažová - ITOCA
Brezová 497/11
031 04 Liptovský Mikuláš

IČO: 32 591 659
DIČ: 1020478646
DIČ/IČ DPH: SK1020478646

Zapísaný v živnostenskom registri Lipt. Mikuláš 505-3845

Bankové spojenie:

VÚB Banka
Čislo účtu: 532648342/0200
IBAN: SK67 0200 0000 0005 3264 8342
BIC (SWIFT) kód: SUBASKBX