Obchodné meno :
Mgr. Nora Gažová - ITOCA

Miesto podnikania:Brezová 497/11, 031 04 Liptovský Mikuláš

Prevádzka: ITOCA šport, Kamenné pole 4557/12, 031 01 Lipt. Mikuláš

IČO: 32 591 659
DIČ: 1020478646
DIČ/IČ DPH: SK1020478646

 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
číslo účtu: 532648342/0200

IBAN: SK67 0200 0000 0005 3264 8342

Zapísaný v živnostenskom registri Lipt. Mikuláš 505-3845

 

e-mail: itoca@itoca.sk
telefón: 0905 806 659