Názov a sídlo spoločnosti:
ITOCA - Mgr. Nora Gažová
Brezová 497/11
031 04 Liptovský Mikuláš

 

IČO: 32 591 659
DIČ: 1020478646
DIČ/IČ DPH: SK1020478646

 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
číslo účtu: 532648342/0200

IBAN: SK67 0200 0000 0005 3264 8342

Živ. register Liptovský Mikuláš 505-3845

 

e-mail: itoca@itoca.sk
telefón: 0905 806 659